must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

11,2 millioner til nye utstillinger

Regjeringen gir i sitt forslag til statsbudsjett 11,2 millioner kroner til nye utstillinger på Stavanger museum og Stavanger maritime museum.

Museum Stavanger har et sterkt fokus både på formidling og forskning relatert til naturhistorie og maritim historie. I begrunnelsen for tildelingen er det lagt vekt på at klimaet, og sammenhengen mellom naturen og den menneskelige aktiviteten, er mer aktuell enn noensinne.

Aktiv samfunnsrolle
Dette gir Museum Stavanger en helt unik mulighet til å formidle sammenhengene mellom klimaendringer og tap av naturmangfold, i en verden der både natur og kultur er i stadig endring.
- Jeg er veldig glad for at vi har fått innvilget søknaden vår om fornying av de gamle basisutstillingene på Stavanger museum og Stavanger maritime museum. Vi trenger museer som tar en aktiv samfunnsrolle. Museer som fremmer diskusjoner og som utfordrer etablerte sannheter og et statisk syn på verden. Vi har mål om å være et raust og relevant museum som fremmer refleksjon og debatt, en levende og engasjerende møteplass for alle. For å oppnå dette og fenge et moderne publikum må vi fornye våre gamle utstillinger, sier administrerende direktør ved Museum Stavanger Siri Aavitsland.


Mer attraktive
Aavitsland understreker også at nye basisutstillinger vil være med å gjøre museene enda mer attraktive for lokalbefolkningen og tilreisende.
- Museene og den økende kulturturismen spiller en sentral rolle i både kultur- og næringsutvikling, derfor er realiseringen av nye utstillinger en milepæl i arbeidet med å ivareta og formidle byens kulturarv frem mot det store byjubileet i 2025. Jeg er sikker på at moderne og interaktive utstillinger vil glede, spre kunnskap og begeistre både lokalbefolkningen og turister, sier hun.