must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

Akropolis-visjonen

En felles fremtidig løsning for Museum Stavanger og Rogaland Teater

Akropolisvisjonen-Pressebilde.jpeg#asset:7415


Museum Stavanger og Rogaland Teater har inngått avtale med Helen & Hard om gjennomføring av mulighetsstudie for en felles «Akropolis-visjon».  


Vi gleder oss til å ta fatt på denne spennende studien, og til samarbeidet med to av byens viktigste kulturinstitusjoner. Det er en kompleks oppgave som stilles, men vi håper å kunne vise hvordan en samordnet utbygging av ROT og MUST kan gi Akropolishøyden ny styrke og bli et levende kultursentrum i Stavanger.

Siv Helene Stangeland, Helen & Hard


Rogaland Teater trenger sårt bedre produksjons- og publikumsforhold. At anbefalingen i tidligere utredninger om et nytt teater nå leder oss til å se på muligheten for en felles visjon sammen med museet er en spennende mulighet. 

Glenn André Kaada, Rogaland Teater

 

Vi er veldig glad for å ha fått med oss Helen&Hard i arbeidet med å utvikle en nyskapende mulighetsstudie som kan gi oss en unik mulighet til å re-etablere og nytenke bevaring og utvikling av både området og våre to kulturinstitusjoner. Dette bør ha kraft i seg til å bli byens store byutviklingsprosjekt frem mot byjubileet i 2025.

Siri Aavitsland, Museum Stavanger ( MUST)  

Arbeidet forventes å være ferdigstilt i mai 2019.


Kontaktpersoner:  

Siri Aavitsland, administrerende direktør, Museum Stavanger

siri.aavitsland@museumstavanger.no

913 29 729  

Glenn André Kaada, teatersjef, Rogaland Teater

kaada@rogaland-teater.no

926 63 162  

Thomas Bendiksen, Prosjektleder Sceneskifte, Rogaland Teater

thomas@rogaland-teater.no

483 65 470

 

Siv Helene Stangeland, Helen & Hard

shs@hha.no

952 257 66