Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Flere lærerseminar i MUST

innen kultur-, natur- og kunsthistorie

Ikke lenge etter skolestart er det flere lærerseminar i Museum Stavanger (MUST). De kultur- og naturhistoriske museene i MUST er først ute med to seminar et for ansatte i barneskolen 4. september og deretter et for ansatte i ungdomsskolen og den videregående skolen 6. september. Påfølgende uke holder Stavanger kunstmuseum sitt populære lærerseminar 11. september, der de i tillegg til å fortelle om formidlingstilbudet sitt i høst, gir en innføring i kunstnerskapet til Olaf Lange.

Alle seminarene har et mål om å skape en plattform hvor museene og skolene kan møtes for å utveksle kunnskap og erfaringer, med målsetting om å skape gode opplevelses- og læringssituasjoner for elevene. Seminarene er gratis og har enkel bevertning.

Les mer om de ulike seminarene under, og meld deg på. Førstemann til mølla!

Kultur- og naturhistorisk lærerseminar for ansatte i barneskolen

Kultur- og naturhistorisk lærerseminar for ansatte i ungdomsskolen og den videregående skolen

Kunsthistorisk lærerseminar for hele skoleløpet