must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

Jørgen Rosvold ny avdelingsdirektør

Jørgen Rosvold er ansatt som avdelingsdirektør for avdeling for naturhistorie

Jørgen Rosvold (36) har fått tilbud om og takket ja til stillingen som avdelingsdirektør for avdeling for naturhistorie ved Museum Stavanger (MUST).
Avdeling for naturhistorie er en av fire fagavdelinger i MUST. Avdelingen er lokalisert i Stavanger museum, og har ansvaret for de naturhistoriske samlingene og utstillingene, samt driften av den norske ringmerkingssentralen og Revtangen ornitologiske forskningsstasjon.

Jørgen Rosvold er utdannet biolog. Han fullførte doktorgraden sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2013 med fokus på viltbiologi og jobber for tiden på Seksjon for arkeologi og kulturhistorie på NTNU Vitenskapsmuseet. Han ble nylig ferdig med sin postdoktor ved dette museet.

Jørgen Rosvold har jobbet mye med tverrfaglig forskningsarbeid og vært involvert i en rekke formidlingsaktiviteter og utstillingsprosjekter. Han har jobbet spesielt mye med forholdet mellom mennesker og dyr gjennom tiden, og å kartlegge hvordan fugler og pattedyr bruker mer uutforskede naturtyper som innlandsis og huler.
- Jeg er svært glad for at Jørgen Rosvold har takket ja til stillingen som avdelingsdirektør for avdeling for naturhistorie. Stavanger museum er inne i en fornyingsprosess der vi foruten å utvikle nye utstillinger, skal utvikle et moderne museum, den såkalte «Museumsparkvisjonen». Vi mener å ha funnet en dyktig leder som sammen med den kompetente staben i naturhistorisk avdeling kan bidra til å utvikle museet for fremtiden, sier administrerende direktør Siri Aavitsland.

Jørgen Rosvold tiltrer stillingen 15.desember 2017 og ser frem til å begynne å jobbe i Museum Stavanger.
- Jeg gleder meg mye til å begynne i denne jobben og til å være med på å forme museet i tiden fremover.  Stavanger museum har et stort potensiale for tverrfaglig formidling. Med dyktige fagfolk i avdelingen skal vi jobbe for å utvikle spennende prosjekter i nærområdet og samtidig gjøre oss enda mer synlig i verden, sier han.