Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Månedens utvalgte

Mars 2017: Tidevannsmaskinen på Stavanger maritime museum

Denne månedens utvalgte gjenstand er den fantastiske tidevannsmaskinen på Stavanger maritime museum, en analog datamaskin som ble brukt til å beregne flo og fjære! Klikk på videoen for å få en kort forklaring av maskinen.