acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Norges første doktorgrad om Kitty Kielland

Konservator Inger M. L. Gudmundson er i gang med Norges første doktorgrad om Kitty Kiellands kunst ved Universitetet i Oslo.

Kitty Kielland (1843-1914) malte Jærlandskapet inn i norsk kunsthistorie. Samtidig spilte hun en avgjørende rolle for den norske nyromantikken. Likevel er det forsket lite på kunstnerskapet. Stavanger kunstmuseum er derfor stolte over å kunngjøre at konservator Inger M. L. Gudmundson nå er i gang med Norges første doktorgrad om Kiellands kunst ved Universitetet i Oslo.

Gudmundsons doktorgrad er delfinansiert med støtte fra Norsk forskningsråd og har fått tittelen Frihet i Kitty Kiellands kunst og tekster. Avhandlingens hovedmål er å bidra til en mer helhetlig forståelse av Kitty Kiellands bidrag til kunst- og kulturhistorien. Et overordnet mål er å undersøke om Kiellands kunst og tekster kan forstås som et uttrykk for frigjøring.
- Jeg gleder meg til å se Kitty Kiellands kunst og tekster i en større sammenheng og forske i hennes frigjøringskamp for kunsten og individet, sier konservator Inger M. L. Gudmundson.

Stavanger kunstmuseum har allerede med utstillingen Fri Luft – Kitty Kielland fra 2017 bidratt med ny kunnskap og fornyet interesse for Kitty Kiellands kunst.
- Det er en glede og et privilegium å være i stand til å støtte opp om videre forskning på dette sentrale kunstnerskapet, sier avdelingsdirektør ved Stavanger kunstmuseum Hanne Beate Ueland.

Siri Aavitsland, administrerende direktør i Museum Stavanger, har lenge arbeidet for et økt fokus på forskningen i museet og er svært glad for støtten fra Norsk forskningsråd.
- Museum Stavanger har i dag to ansatte som arbeider med doktorgrader og en ansatt som er tatt opp til post-doc-prosjekt på Universitetet i Stavanger. Den langsiktige satsingen på mer forskning i museet bærer frukter, og vi er nå blant de museene i Norge som utmerker seg for sin forskningssatsning, sier Aavitsland.