Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Tidenes besøksrekord

Aldri før har så mange besøkt Museum Stavanger. I 2017 var det totale besøkstallet 216 527.

Dette er 17 prosent flere enn i 2016 da det totale besøkstallet var 184 683. Forrige rekordår var i 2015 med 191 427 besøkende. - Det er svært gledelig at vi har tidenes besøksrekord. Ekstra imponerende er det at det skjer i et år der vi har holdt et museum, Stavanger museum, delvis stengt i fem måneder på grunn av ombygging og rehabilitering, sier administrerende direktør Siri Aavitsland.

Hermetikk, Kitty Kielland og «nytt» museum
Det er flere grunner til de gode besøkstallene. Norsk hermetikkmuseum hadde en økning i besøkstall på hele 79 prosent. Så mange som 65 758 var innom dette unike museet i Gamle Stavanger i fjor. En årsak til dette kan være den økende satsningen på kulturturisme i Stavangerregionen. En annen grunn til at besøkstallet nådde nye høyder er utstillingen Fri luft - Kitty L. Kielland som ble vist på Stavanger kunstmuseum. Utstillingen var en stor publikumssuksess og totalt 14 409 var innom denne kritikerroste utstillingen som nå vises på Lillehammer kunstmuseum. Bare utstillingen Frida Hansen - Art nouveau i full blomst har hatt flere besøkende. Gjenåpningen av Stavanger museum 1. juni med nye fasiliteter, nye utstillinger og ny kafé drevet Matmagasinet har også bidratt til besøksrekorden. Museet hadde like mange besøkende i 2017 som i 2016 til tross for at museet var delvis stengt i flere måneder.

Nye nettsider
Noe som også kan ha bidratt til besøksrekorden er at det har blitt lettere for publikum å finne ut hva som skjer på museene våre. I begynnelsen av 2017 lanserte vi nye nettsider. Det ble lagt stor vekt på at nettsidene skulle være enkle å bruke og at det skulle være lett å finne informasjon om utstillinger og arrangementer, åpningstider og billettpriser. Sammenlignet med antall unike besøkende på museumstavanger.no i 2016 hadde nettsidene totalt en økning i antall unike besøkende på 207 prosent. - Dette viser med all tydelighet at vår satsning på nye nettsider og vår økende tilstedeværelse i sosiale medier har vært en suksess. Når vi i tillegg produserer engasjerende og samfunnsaktuelle utstillinger og arrangementer så er vi et raust og relevant museum en ikke kommer utenom, sier Siri Aavitsland.

Enorm innsats
Bak medgangen ligger systematisk arbeid og en enorm innsats fra museets ansatte. Museum Stavanger fremstår som et av landets mest veldrevne regionmuseer. Den høye kvaliteten understrekes i rapporten «Museene i 2016» som nylig ble offentliggjort av Kulturrådet. I denne rapporten, som er Kulturrådets faglige vurderinger av museene i hele Norge, står det at «Museum Stavanger har arbeidet systematisk og planmessig og framstår som ett av de museene som gjennom rapporteringen viser gode resultater på de tre hovedområdene for det museumsfaglige arbeidet».

 

Must_NY2_nettside.jpg#asset:3322I februar 2017 fikk Museum Stavanger nye, mobilvennlige nettsider designet av Eli Tangen.