Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Konferanse om maritim historie

6.- 8. september 2017 i Antwerpen

I september arrangeres den tolvte Nordsjøhistorie-konferansen, denne gang med Museum aan der Stroom (MAS) i Antwerpen som vertskap. Hovedtemaene er "Making Maritime History Personal" og "Maritime Collections and Academic Research - their Mutual Relevance". Museumsnettverket The Northern Seas Maritime Museum Network er arrangør, hvor også Stavanger maritime museum er medlem.

Konferansen samler forskere fra en rekke land som presenterer ny kunnskap om maritim kulturhistorie i hovedsesjonene The Sharing of Knowledge og The Value of Engaging with Artefacts. Årets fokus er altså forskning i museumssamlinger, og vi vil diskutere hvilke muligheter som finnes for samarbeid mellom museer, universiteter og andre forskningsmiljøer.

Edgar Wróblewski. Foto: Aleksander Kozlowski


MUSEETS BIDRAG
Stavanger maritime museum er medarrangør for konferansen, og har to bidragsytere i programmet: Konservator Anne Tove Austbø, som også er forskningskoordinator for MUST. Hun vil presentere sin forskning på sjøfartsmuseenes samling av mannskapsfotografier i foredraget "How can crew photos enrich our understanding of maritime narratives?". Maritim arkeolog Edgar Wróblewski vil også framheve de menige sjøfolkenes historie i presentasjonen "Portraits of common sailors - holistic approach to the subject and its relevance to the museum world."

IMG-30273.jpg#asset:2520

Fotografi fra 1886 av mannskapet på stavangerbarken "Hebe". Foto: MUST/ Stavanger maritime museum 


SE HER FOR PROGRAM (PDF).