acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

13 nye kunstverk til Stavanger kunstmuseum

I 2020 kunne Stavanger kunstmuseum kjøpe inn 13 nye kunstverk med ekstra koronamidler.

Høsten 2020 fikk Stavanger kunstmuseum til sammen 1 150 000 kroner ekstra til innkjøp av kunst. 1 000 000 kroner ble bevilget fra kulturdepartementet og 150 000 fra Stavanger kommune. For dette fikk Stavanger kunstmuseum kjøpt inn 13 kunstverk av 10 kunstnere.

Ekstrabevilgningene gjorde det mulig å kjøpe inn noen virkelig gode kunstverk som styrker samlingen til Stavanger kunstmuseum. Det er gledelig at regjeringen og Stavanger kommune ønsket å gi et løft til kunstnerne og kunstmuseene i denne spesielle tiden.

Kunstverkene som er kjøpt inn er:

Ingeborg Kvame
, Lys I-VI, 6 monografier, 2020

Inger Bruun
, 2 bordskulpturer, 2012

Herman Mbamba
, Alt til slutten, blir bare det, maleri, 2019

Aslaug Juliussen
, Mangfoldige Sting - syn i sying, tekstil skulptur, 2016

Linda Lamignan
, in the sky, on road,over the sea, across time., skulptur, 2019 og A New Value System With Images and Symbols That Connect us to Each Other and to the Planet: Between our Body
and the Breathing Earth pt. I, video, 2019

Per Christian Brown
, Mein Heim, 12 videoportretter og 12 fotografier, 2020

Elin Melberg
, Elove, tekstil, 2014

Maiken Stene
, Studie av Baltazar Mathias Keilhaus Hurrungene sett fra en topp i Koldedalen, 1820, maleri, 2020 og Studie av August Cappelens Mosegrodd Kampestein, 1851, fotografi, 2020

Ane Graff
, The Gut Brain Axis, skulptur, 2020

Jens Erland
, Strime av lys, skulptur, 2020

I tillegg har kunstmuseet kjøpt kunstverk med sitt ordinære innkjøpsbudsjett og med støtte fra Stavanger kunstmuseums venneforening. Til sammen utgjorde disse midlene 690 000 kroner og har blitt brukt til:

Frida Hansen, Løvetand, billedteppe, 1893

Marte Aas
, I am the Weather, video, 2018

Urd J. Pedersen
, Lammende skam, 7 tegn på at du er ekte, Selvtillit (hvis den er fortjent), Get Over It, Blod & Liv, Hvor bor du?, maleri i seks paneler, 2020

Alberto Baraya
, Herbarium of Artificial Plants, billedrammer med objekter, 2019