acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Bill Viola - Into the Light

Kunst i verdensklasse på Stavanger kunstmuseum

I januar 2021 åpnet utstillingen Bill Viola – Into the Light på Stavanger kunstmuseum. Utstillingen er den amerikanske videokunstneren Bill Viola sin første større utstilling i Norge og viser seks videoinstallasjoner og seks skjermbaserte videoverk. I museets auditorium vises et program med arbeider på videobånd fra perioden 1976-1991.

Stavanger kunstmuseum har vist kunst av Bill Viola siden 2012, da verket Tristan’s Ascension (The Sound of Water from under a Waterfall) ble deponert til museet av Tone Veen og Tor Dagfinn Veen. Nå viser museet en større utstilling med kunstnerens arbeider for å vise bredden i et kunstnerskap som har vært sentralt innenfor videokunsten siden 1970-tallet.

Bill Viola har et langt og rikt kunstnerskap og har virkelig utforsket de tekniske og estetiske mulighetene innenfor video som kunstform. Han er interessert i de grunnleggende spørsmålene rundt det å være menneske og ved hjelp av levende bilder og lyd kommer han tett på en tematikk som angår oss alle.

I likhet med flere samtidige kunstnere, var Bill Violas tidlige kunstnerskap preget av en utprøving av videomediets muligheter og begrensninger. Han rettet kameraet mot seg selv og eksperimenterte med effekter som speiling, reversering, falming, overlappende bilder og manipulering av tid.

Han lar ofte menneskers møte med naturens elementer prege handlingen. Lydene og rytmene er også hentet fra kroppen og naturen. Han henter inspirasjon fra kunsthistorien og fra litterære kilder knyttet til buddhisme, sufisme og kristen mystisisme. Kunstverkene setter betrakterens opplevelse i sentrum, og tar for seg filosofiske spørsmål på en åpen måte som gir rom for betrakterens egne erfaringer og tolkninger.

Utstillingen er kuratert av Hanne Beate Ueland og Helga Nyman og vises til 15. august 2021.