Domkirken 2025

MUST bidrar til restaureringen av Stavanger domkirke.

Stavanger domkirke restaureres fram til kirkens 900-års-jubileet i 2025 og MUST er en del av fagmiljøet som bidrar i restaureringen. Stavanger kommune har per i dag satt av 329 millioner kroner til restaureringen av middelalderkatedralen, som prosjektledelse står MUST ansvarlig for å få prosjektet gjennomført innenfor vedtatt program, budsjett og tidsramme.

Prosjektleder Britta Goldberg er utdannet snekker og arkitekt fra Tyskland. Hun kom til MUST fra Stavanger eiendom ved Stavanger kommune og har stillingen som avdelingsdirektør for Bygg og samlingsforvaltning. Etter ansettelsen har MUST inngått en avtale med Stavanger kommune om prosjektledelsen i restaureringsprosjektet.

Domkirken er Norges best bevarte katedral fra middelalderen, den er automatisk fredet. Kirkens arkitektur er tydelig preget av engelske forbilder og håndverkere, selv om kirken er bygd i to omganger: et romansk skip fra cirka 1125 og et gotisk kor som erstattet et eldre kor rundt 1300 etter en brann. Kirkens byggetidspunkt stipuleres ut fra etableringen av bispesetet i Stavanger, men bygget kan faktisk være noe eldre enn det.
- Selv om det ikke er helt sikkert at vi virkelig feirer et rundt jubileum i 2025, skal kirken være ferdig restaurert til byjubileet, sier Britta Goldberg.

På bestilling av Stavanger kirkelig fellesråd ble det i 2013 lagt fram en grundig tilstandsrapport for hele kirken, basert på den ble restaureringsplanen utarbeidet. Siden 2015 har en fast prosjektgruppe som består bl. annet av Arkitektkontoret Schjelderup & Gram, Ekrheim Elconsult, Errivé, Head Energy, Multiconsult, Arkeologisk museum UiS og mange flere, jobbet med prosjekteringen og planleggingen av tiltakene som skal gjennomføres. Målsettingen er å sette kirken i en bygningsteknisk solid tilstand, slik at den kan vare i nye 900 år. Noen av de største fagene er konservering av kleberstein, både inne og ute, og arbeidene med murverket og taket.

Domkirken stengte dørene sine i mai 2020 og vil gjenåpne i slutten av 2023. Fram til da skal vi gjennomføre en rekke innvendige arbeider: utfylling av krypkjelleren og nytt gulv med varme fra byparken (energibrønner), utskifting og oppgradering av tekniske installasjoner (bl.a. elektro, sprinkleranlegget og belysning) og rensing av murverk og kleberstein. Noen funksjonelle oppgraderinger vil gjøre livet for menigheten og andre besøkende lettere, for eksempel skal hele kirken bli tilgjengelig for mennesker i rullestol.
- MUST bidrar også til restaurering av kirkekunsten, her er det Arkeologisk museum UiS som har fått oppdraget. Både prekestolen og epitafiene er demontert, vi bruker anledningen til å undersøke delene nøye i samarbeid med malerikonservatorene fra AM UiS og håper at vi kan presentere ny kunnskap om hvem som står bak arbeidene. Fransøn epitafiet har fått sin helt egen utstilling på Stavanger museum mens domkirken er stengt, forteller hun.

MUST følger også i spenning med på de arkeologiske utgravingene som gjennomføres av NIKU under skipets gulv fram til sommeren. Arkeologene har allerede gjort en rekke spennende funn - skjeletter, mynter og et kjevebein av en gris - men virkelig spennende blir det, når gjenstandene er undersøkt og tolket.
-Vi er stolte av å være en del av et prosjekt som preges av et høyt faglig nivå og en stor andel lokale aktører. Vi vil gjerne bidra med å bevare og dyrke fram den kunnskapen som trengs til å ta vare på våre middelalderkirker i stein, avslutter Britta Goldberg.

Kirkeskipet med pågående arkeologiske utgravinger, februar 2021. Foto: Britta Goldberg

Godtzen epitafiet med en figur fra prekestolen foran. Foto: Britta Goldberg


Prosjektleder Britta Goldberg. Foto Mathies Ekelund Erlandsen

Domkirken i nov. 2020. Foto Mathies Ekelund Erlandsen

Alle som er interessert i å følge med på arbeidene, kan gjøre det på prosjektets egen hjemmeside domkirken2025.no.