Fem millioner til Lars Hertervig

Laerdal Medical gir fem millioner til formidling av Lars Hertervigs kunst.

Museum Stavanger (MUST) har mottatt en gave på fem millioner kroner fra Laerdal Medical til en satsning på forskning og formidling av Lars Hertervigs kunst. Pengene vil bli brukt til å lansere Lars Hertervig internasjonalt og styrke formidlingen av kunstnerskapet.

MUST ønsker å få til en storsatsning på formidlingen av Lars Hertervig frem mot byjubileet i 2025 og 200-årsjubileet for kunstneren i 2030. Som en del av planen ønsker museet å vise Lars Hertervigs kunst utenfor Norge for å vekke interessen for hans kunst internasjonalt.
- Det er mitt ønske at museet gjennom denne gaven kan få til en styrking av formidlingen av Lars Hertervigs kunst både her lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg håper at vårt bidrag vil inspirere andre til å være med å løfte frem det som mange mener trolig er Norges nest største kunstner etter Edvard Munch, sier styreleder i Laerdal Medical Tore Lærdal.

Det er en stor glede for MUST å motta en så betydelig gave til satsningen på et av landets mest sentrale kunstnerskap.
- Stavanger kunstmuseum har Norges største samling av Lars Hertervigs kunst. Denne betydelige gaven vil få store ringvirkninger i vårt videre arbeid med å løfte Lars Hertervigs enestående kunstnerskap i det format han fortjener, sier administrerende direktør ved MUST Siri Aavitsland.

En glad styreleder Sverre Uhlving sammen med avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland og administrerende direktør Siri Aavitsland. Foto: MUST.