acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Glede hos Museum Stavanger

Regjeringen foreslår en økning i statsbudsjettet til Museum Stavanger

I dag smiler vi ekstra bredt, og gleder oss over at Regjeringen har foreslått en økning i statsbudsjettet for 2021 på 4,310 millioner kroner til Museum Stavanger!

I dette ligger blant annet en økning på 2 millioner kroner for å dekke driftsutgifter til nytt Norsk grafisk museum, som åpner våren 2021.

«Bevilgningen til Norsk grafisk museum er med å sikre driften av byens nye museumperle, i tillegg setter vi stor pris på at Kulturministeren ser vårt og de andre museenes behov for ekstraordinære midler for å styrke og stimulere til økt aktivitet i forbindelse med korona-situasjonen», sier adm.dir. Siri Aavitsland.

Ledergruppen i MUST /bakre rekke fra venstre: Hanne Beate Ueland, Anne Marie Smith Dokken, Inge Eikeland, Siri Aavitsland, Britta Goldberg og Rudolf Svensen (Foto: Lene Berge Førland)