acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Gratis inngang

Gratis inngang for barn og unge

Fra og med 1. januar 2021 får barn og unge under 18 år gratis inngang på alle museene som er en del av Museum Stavanger (MUST). Vi har lenge hatt et ønske om å kunne tilby gratis inngang til barn og unge. I 2019 hadde vi gratis inngang for barn og unge på alle museene våre hver lørdag og på Stavanger kunstmuseum var det gratis inngang for barn og unge hver dag. Nå innføres gratis inngang på alle museene hver dag.

Åpne og inkluderende møteplasser
MUST jobber for å nå bredt ut blant publikum og ønsker at museene våre skal være åpne og inkluderende møteplasser for alle. Midt i koronapandemien opplever vi at lavinntektsgruppene i samfunnet øker, noe også forskningsprosjektet «Verdens rikeste lang» har dokumentert. Som kunnskapsinstitusjon for vår allmenndanning og felles kulturarv bør museene og folkebibliotekene sidestilles. Først gjennom gratis inngang kan vi i likhet med bibliotekene gjøre oss til relevante møteplasser. MUST innfører derfor gratis adgang til barn og unge under 18 år og fortsetter ordningen med å gi alle studenter gratis inngang på museene våre.


Fra utstillingen "Eventyrborgen" på Norsk barnemuseum. Foto: Anne Lise Norheim/MUST.


MERKNAD: Barn til og med barneskolealder må ha følge med voksne.