Hjemmehavn Stavanger

Ny utstilling er åpnet

Lørdag 14. mai åpnet Stavanger maritime museum dørene for publikum etter å ha vært stengt i to år. I tiden mens museet har vært stengt har ansatte ved avdeling for kultur, sjøfart og industri planlagt og bygget opp utstillingen "Hjemmehavn Stavanger" som forteller om byens havnehistorie gjennom 500 år.

Kulturminister Anette Trettebergstuen sto for den offisielle åpningen fredag 13. mai kl. 13. -Takk for at dere bygger kunnskap og levendegjør historien om kystkulturen og om Norge som kystnasjon, sa Trettebergsteuen under åpningen.

-Stavanger havn har vært en port for folk og varer, men også for ideer og impulser, sa Trettebergstuen før hun lot skipsklokken klinge og med det markerte åpningen av "Hjemmehavn Stavanger".

Møte med menneskene

Havna har til alle tider vært et viktig sted i Stavanger. Her har mennesker, varer og fartøy hatt sitt tilholdssted gjennom oppturer, nedturer og omstilling. Den har gitt ly for været, vært en arbeidsplass for mange, en handelsplass fylt med varer fra hele verden, et møtested og et stopp på reisen ut i verden. Gjennom utvalgte personer forteller utstillingen om perioden fra middelalderen til i dag. I møte med sjørøver Elise, ekteparet Hans og Henrica, drengen Thomas og telegrafisten Frida blir du kjent med både deres historier, men også byens historie.

Kart fra 1700-tallet til i dag

Stavangers identitet har vært nært knyttet til byens skipsflåte. De ulike fartøyene har fraktet mennesker og varer over hele verden og knyttet oss tettere sammen. Hvilke varer har blitt fraktet til og fra byen? I utstillingen finner du et mediebord hvor du kan du utforske kart over byen fra 1700-tallet til i dag. Hvordan har byen utviklet seg, og hvilke aktiviteter har foregått her? Her kan du dykke ned i lag på lag med bilder av byen, folk, båter og bedrifter.

Den nye utstillingen er laget i samarbeid med verdenskjente ATELIER BRÜCKNER fra Tyskland. Dette samme firmaet bidro også til utformingen av utstillingen på IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum. Utstillingen har kostet om lag seks millioner kroner og er finansiert med penger fra Klosters legat, Inge Steenslands Stiftelse og Kulturdepartementet. Huseier Stavanger kommune har bidratt med oppgradering av fasade og elektrisk anlegg.