acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Ledig prosjektstilling som samlingsforvalter

Vi har ledig en 3-årig prosjektstilling som samlingsforvalter.

Vil du være del av et spennende fagmiljø med varierte oppgaver innen samlingsforvaltning?

Vi søker en erfaren samlingsforvalter i en 3-årig prosjektstilling med hovedansvar for museets kulturhistoriske samling. Stillingen inngår i en faggruppe av tre personer: en magasinforvalter og to samlingsforvaltere. Teamet samarbeider tett med bygningsforvaltningen og med museets andre avdelinger som har ansvar for utstillinger og formidling.

MUST har en Samlingsforvaltningsplan 2016-2021 som gir klare retningslinjer for de forskjellige oppgavene innen samlingsforvaltningsarbeid for hele Museum Stavanger. I neste planperiode er det en hovedmålsetting å øke digitaliseringen av museets store gjenstandssamling.

Samlingsforvaltningsarbeid omfatter forebyggende konservering, håndtering, transport og sporing av gjenstander, magasinering, digitalisering og dokumentasjon av samlingene samt montering av utstillinger.

Samlingsforvalterne samarbeider med fagansvarlige på tvers alle avdelingene på MUST for å sikre og utvide kunnskap og opplysninger om samlingene under forskning, digitalisering og i forberedelse for nye utstillinger og nedpakking av gamle utstillinger.

Museets samling skal gjenspeile mangfoldet og kompleksiteten i samfunnet vårt. En viktig del av arbeidet vil være å implementere mangfoldperspektivet både gjennom en vurdering av dagens samling, en innsamling som strekker seg tilbake til 1877, og videreutvikling av en god innsamlingspraksis som gir rom for å få inn nye grupper og perspektiv.

Stillingen som lyses ut her vil har ansvar for samlingene som inngår i den kulturhistoriske seksjonen. Det er per i dag samlingene knyttet til Norsk barnemuseum, Stavanger skolemuseum, Kulturhistorisk samling inkludert museumsanleggene Breidablikk, Ledaal Holmeegenes og Utstein kloster.

Kvalifikasjoner

• Erfaren og engasjert samlingsforvalter

• Formell utdanning: master i museologi, MA Museum Studies eller tilsvarende

• Bred erfaring fra ulike samlingstyper (f.eks. tekstil, malerier, møbler og inventar, leketøy mm)

• God kjennskap til Primus, inkl. opplæring av nye brukere

• Må kunne jobbe strukturert, både selvstendig og sammen med andre

• Må være innstilt på å jobbe mot tidsfrister og overholde framdriftsplaner

• Må være allsidig og innstilt på å utføre varierte arbeidsoppgaver, også formidling av samlingsforvaltningen som en del av MUST

• God skriftlig og muntlig formuleringsevne (norsk)

• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Manglende kompetanse innen deler av arbeidsfeltet kan kompenseres med annen erfaring.


Arbeidsoppgaver

• Hovedansvaret for preventivkonservering av de kulturhistoriske samlingene

• Tilgjengeliggjøring av samlingene gjennom utstilling, ut- og innlån og digitalisering

• Rådgiver for fagansvarlige som arbeider med samlingene i de andre avdelingene på museet

• Inntak, innsamling, vurdering og potensiell avhending

• Registreringen, digitaliseringen, pakking og magasinering av samlingen

• Planlegge årshjul for faggruppen innen samlingsforvaltning sammen med magasinforvalter

• Planlegge, koordinere og gjennomføre større prosjekter i magasinet på Åmøy


Arbeidssted og arbeidsoppgaver vil være alle museumsanleggene samt magasinet på Åmøy, kontorarbeidsplass vil være i Muségaten 16. Stillingen inngår i Avdeling for bygg- og samlingsforvaltning.


Vi tilbyr

• Godt arbeidsmiljø med brett sammensatt kompetanse og erfaring

• Positive og engasjerte medarbeidere med stor interesse for sine fagområder

• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

• Faglig og personlig utvikling

• Stilling i en IA-virksomhet

• Medlemskap i KLP

• Lønn etter Landsoverenskomst for museer 2018-2020, i stillingskode 1434 rådgiver, fra kr. 449 300 til kr. 479 600. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.


Søknaden sendes inn via finn.no innen 3. desember 2020 og må inneholde:

  • Søknadstekst
  • CV
  • Referanser