Ledig stilling som driftsleder

Museum Stavanger søker en motivert og engasjert driftsleder.

Museum Stavanger (MUST) er et regionmuseum med en unik kombinasjon av museer. Museet består av cirka 20 bygninger fordelt på 10 anlegg. Avdeling for bygg og samlingsforvaltning har ansvar for drift og vedlikehold av museumsbygningene, og har i dag 13 ansatte, hvorav 6 jobber med bygningene. Mange av bygningene våre er historiske bygg som er fredet eller vernet. Vi leter nå etter en engasjert driftsleder i en 100% fast stilling.

Driftsleder har ansvar for og skal ivareta daglig drift og rutinemessig vedlikehold av bygninger og tekniske installasjoner ved alle museumsbygninger samt noen uteanlegg. Bygningsmessig vedlikehold ivaretas av museets håndverkere og eksterne leverandører. I stillingen inngår også rollen som IT-koordinator i samarbeid med museets IT-leverandør.

Som driftsleder rapporterer du til avdelingsdirektør for Bygg og samlingsforvaltning.

Driftsleder har ansvar for

 • kontroll, vedlikehold og drift av tekniske anleggene i alle bygningene samt langsiktig. plan for oppgradering av tekniske anlegg.
 • planlegging og koordinering av driftsoppgaver i alle bygningene.
 • sikring av museets bygg, vaktplan og avtaler med eksternt vaktselskap
 • HMS i områdene som benyttes av ansatte og publikum.
 • branndokumentasjon og plan for intern opplæring (brannvernleder).
 • bestilling av leveranser, innkjøp av utstyr, forbruksmateriell og inventar.
 • kontraktsoppfølging.
 • å bidra til planlegging av budsjett (driftskostnader).
 • kontroll og mindre reparasjoner ved eksisterende utstillinger.

Andre oppgaver i avdelingsområdet kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen byggfag eller byggdrift. Andre fagbrev vil kunne bli vurdert.
 • Teknisk fagskole er ønskelig, men ikke et krav
 • Forståelse og erfaring for moderne drift og forvaltning av eiendom
 • Økonomisk og administrativ forståelse
 • Gode ferdigheter og interesse for bruk av IKT-baserte systemer og infrastruktur
 • Før tilsetting må det kunne framlegges ordinær politiattest, jf. Politiregisterforskriften §34-18, jf. politiregisterloven §40
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B, liftsertifikat er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Opptatt av effektivitet og optimalisering, og har evne til å motta og avslutte pålagte oppgaver i en ofte travel hverdag
 • Evner å jobbe selvstendig, men også i team
 • Interesse for museumsarbeid og forståelse for historiske bygg

Vi tilbyr

 • Kunnskapsrikt og stimulerende arbeidsmiljø med bredt sammensatt kompetanse og erfaring
 • Variert arbeidshverdag og hyggelig arbeidsmiljø
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Arbeidstøy og mobiltelefonordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlem i virksomhetens pensjonsordning
 • Lønn etter Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, i stillingskode 1137 Driftsleder, fra kr. 499 000 til kr. 524 900. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

MUST mener mangfold er en styrke. Vi ønsker kvalifiserte medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å bidra til å løse oppgavene i Museum Stavanger.

Søknaden sendes inn via finn.no og må inneholde:

 • Søknadstekst
 • CV
 • Referanser

FINN-kode: 225213293

Søknadsfrist: 19.08.2021
Stillingsprosent: 100 %
Varighet: fast stilling

Kontaktinformasjon
Britta Goldberg, tlf. + 47 48261704
Avdelingsdirektør bygg og samlingsforvaltning
Britta.goldberg@museumstavanger.no