Utstein kloster har blitt medlem av De Historiske

Utstein kloster og Utstein kloster hotell har blitt medlem av De Historiske.

Utstein Kloster og Utstein Kloster Hotell på Mosterøy er blant fem nye medlemmer i De Historiske Hotel & Spisesteder. De Historiske er en unik medlemsorganisasjon bestående av mange av landets mest sjarmerende hotell og spisesteder.

For å bli medlem kreves det et bevisst forhold til vertskapsrollen, der historiefortelling danner rammen for opplevelsene innen overnatting og gastronomi. 33 bedrifter søkte om medlemskap i fjor, og fem har altså kommet gjennom nåløyet. De nye medlemmene er Hafslund Hovedgård, Aak Hotel, Lindstrøm Hotel, Villa Åmot og Utstein Kloster og Utstein Kloster Hotell.

Utstein kloster er Norges best bevarte middelalderkloster og ligger i nydelige omgivelser på Mosterøy, en 30 minutters kjøretur fra Stavanger via undersjøisk tunell. Her hadde Harald Hårfagre sin kongsgård. I middelalderen var det kloster for augustinermunker og seinere fogdegård på 1700-tallet.

Utstein kloster åpnet som museum i 1965. Stiftelsen Utstein Kloster ble konsolidert med Museum Stavanger (MUST) i januar 2012. Museet setter opp konserter og publikumsarrangementer gjennom året, og har en samarbeidsavtale med Utstein kloster Hotell som leier ut våre lokaler til kurs, konferanse og selskap.

Les mer om Utstein kloster her!