Visuell profil

Profilmanual for Museum Stavanger

Denne profilmanualen er et praktisk og strategisk verktøy som beskriver det grafiske uttrykket vårt.

Profilmanualens formål er å ivareta en konsistent og helhetlig visuell identitet. Det er derfor viktig at alle som jobber med den grafiske profilen vår henter informasjon om bruk fra manualen.

Den er spesielt beregnet for profesjonelle brukere med grafisk kompetanse, som reklamebyråer, trykkerier, skiltleverandører og lignende.

Les profilmanualen vår her!