acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Hermetikkprodusentene var pionerer i markedsføringen til utlandet

Erik Rønning Bergsagel viser i en ny artikkel i Norsk Museumstidsskrift hvordan Stavanger Preserving Co. benyttet et nettverk av utenlandske agenter for å promotere produktene sine.

Foto:

Fish fork and knife scheme, en av metodene Stavanger Preserving Co. brukte for å belønne lojale kunder. Foto: John Gunnar Johnsen.


I artikkelen «Fra personlige nettverk til personifiserte varemerker. Markedsføring i Stavanger Preserving Co. 1879–1914» tar Bergsagel for seg de fundamentale endringene i norsk reklame som inntrådte ca. 1900.

Stavanger Preserving Co. introduserte røykte norske sardiner som et nytt produkt i 1879. I tiårene som fulgte ble de norske sardinene et populært produkt på verdensmarkedet. En viktig grunn til suksessen var den profesjonelle og varierte markedsføringen.

I begynnelsen ble sardinene håndtert som en matvare blant mange andre, og solgt via personlige nettverk. Etter hvert ble produktene markedsført profesjonelt som gjenkjennelige, personifiserte varemerker – et eksempel er «Crossed Fish». Endringen skjedde som en følge av samarbeid med firmaets agenter internasjonalt, investeringsvilje og åpenhet overfor nye idéer. Sammen med sine agenter utformet Stavanger Preserving Co. store internasjonale reklamekampanjer som bla bestod av avisannonser, plakater, etiketter og reklameartikler bygget firmaet opp solide merkevarer internasjonalt.

Erik Rønning Bergsagel er historiker og har stilling som rådgiver og sardinrøyker ved Norsk Hermetikkmuseum. Han arbeider både med forskning, samlingsforvaltning og formidling og har spesialkompetanse i røyking av fisk i Wilhavenkammer-ovner.

Artikkelen er publisert idet fagfellevurderte Norsk Museumstidsskrift 1/2020 og kan leses her: https://www.idunn.no/norsk_mus...

Hovedbilde:

To varekataloger fra Stavanger Preserving Co. fra 1902 og 1907. Foto: Erik Rønning Bergsagel. MUST/Norsk hermetikkmuseum.