acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Museum Stavangers Årbok 2018 er publisert

Vi har gleden av å presentere den 128. årgangen av årboken. Den inneholder flere artikler om museets egen historie og daglige virksomhet, og har også en artikkel om Stavangers eiendomsforhold i middelalderen og i tidlig moderne tid.


Hvordan ville Stavanger Museum sett ut om arkitekt Lars Backers vinnerutkast fra 1920 var blitt realisert? Inger M. L. Gudmundsen følger bygningshistorien til Stavanger Museum fra det ble reist på Skjævelandsstykket og fram til 1964. Da fikk museet fikk ny administrasjonsbygning i modernistisk stil, det såkalte pennalet.

Hvordan ble grunnlaget for hermetikkindustrien lagt i Stavanger, og hvem var fagfolkene som flyttet hit for å være med på å bygge opp den nye næringen?Erik Rønning Bergsagel har undersøkt arkivene til Stavanger Preserving Co. og lar oss bla bli bedre kjent med de første ansatte i bedriften.

Hva foregår bak kulissene i samlingsforvaltningen på museet? Kate Newland beskriver samlingsforvaltningen og vårt arbeid med å ta vare på kulturarven, både prinsipielt, men også helt konkret.

Og hvordan arbeider vi for å oppdatere kunnskapene om den store gjenstandssamlingen, for eksempel de 1000 stolene fra perioden ca. 1600-1960? STOL på MUST er et av de store prosjektene innenfor samlingsforvaltningen vår, som også har vært en utstilling. Trude Eriksen og Michael Heng beskriver arbeidet med å skaffe oversikt, vurdere og nyregistrere ca. 1000 stoler. Samtidig formidles stilhistorie og håndverkstradisjoner.

Arne Kvitrud fortsetter sin serie som kartlegger eiendomsforhold og bygningsutvikling i Stavanger. Denne gang er det de indre delene av Vågen som rekonstrueres.

Alle medlemmer i Stavanger Museums venner mottar årboken, som koster kr 250 i utsalg. Den selges i museumsbutikkene til Stavanger Museum, Stavanger Kunstmuseum og Stavanger maritime museum.