Ny bok: Utstillingskatalog om oppvekst i lavinntektsfamilier i Norge i dag

Boken «Vokse opp i verdens rikeste land» handler om forskning og utviklingsarbeid i prosessen med å lage utstillingen og om publikums reaksjoner på denne.

I 2018 åpnet utstillingen «Vokse opp i verdens rikeste land» på Norsk Barnemuseum. Boka handler om forskning og utviklingsarbeid i prosessen med å lage utstillingen «Vokse opp i verdens rikeste land», den ferdige utstillingen og om publikums reaksjoner på denne.

Nærmere 400 barn og unge deltok i prosessen, blant dem 13 informanter. I boka forteller vi om hvordan vi gikk fram da vi laget utstillingen, om involvering av barn og ungdom både som forskningsassistenter, informanter, formidlere og respondenter. Sammen med barn og ungdom undersøkte vi: Hva vet og tenker folk om dette temaet? Når er penger en utfordring i barn og unges liv? Hvilke situasjoner kan være krevende og ekskluderende? På bakgrunn av kunnskap som vi ervervet oss underveis gjennomførte vi nye innsamlinger. I boka skriver vi om hvordan vi kom i kontakt med ungdom i lavinntektsfamilier og hvordan livsløpsintervjuer med 13 ungdommer ble til film om Silje, Leo og Sahra. Filmen er blitt hjertet i utstillingen. Den vises i taket. Dette gjorde vi fordi ungdommene vi intervjuet fortalte at de føler at de blir sett ned på. Med visningen fra taket er perspektivet snudd: Ungdommene ser ned på oss. Gjennom lys- og materialbruk, lyd og musikk har vi forsøkt å skape rom for refleksjon. Boka inneholder et rikt billedmateriale som viser dette.

Kurator for utstillingen har vært Mette Tveit og Hege Stormark som begge jobber som konservator ved Museum Stavanger. Boka er skrevet av Hege Stormark. Den er til salgs i museumsbutikken, men kan også leses gratis på nett: https://www.yumpu.com/s/0JPIY1ORm4rG8vgA

Utstillingen vises på Norsk barnemuseum, Stavanger museum ut året 2020. I 2021 går den videre til Garborgsenteret på Bryne.