KRM

Krigen i Gaza

Også kulturminner går tapt

Situasjonen i Gaza er stadig verre for menneskene der. Israels angrep på befolkningen i Gaza, som har pågått siden terrorangrepene mot Israel 7. oktober i fjor, rammer stadig hardere.

De menneskelige lidelsene er enorme og selvsagt det aller mest fortvilende. Men som kulturinstitusjon med ansvar for å ivareta kulturminner her hjemme, ser vi også med bekymring på at uerstattelige kulturminner legges i ruiner i krigen. Nær 200 historisk viktige bygninger og steder er nå helt eller delvis ødelagt av israelske luftangrep, ifølge frivillige organisasjonen Heritage for Peace.

Utslettelsen av kulturminner i Gaza er en del av saken hvor Sør-Afrika har stevnet Israel for den internasjonale straffedomstolen i Haag for å begå folkemord.

Domstolen ber Israel innføre hastetiltak i krigføringen i Gaza og krever at:

  • Israel må gjøre alt de kan i sin makt for å hindre folkemord
  • Israel må sørge for at deres militære ikke begår folkemordsforbrytelser
  • Israel må innføre tiltak for å forbedre den humanitære situasjonen

Domstolen slår også fast at Israel har skadet og ødelagt sentre for palestinsk undervisning og kultur, inkludert biblioteker, religiøse steder og steder av historisk betydning. Kulturminner handler ikke om bygninger og steder alene, men om menneskers identitet og arven til framtidige generasjoner.

Vil du vite mer om hvordan kulturminner er ødelagt i krigen, les denne teksten av Alessandro Falcetta, førsteamanuensis i KRLE, Universitetet i Stavanger, publisert i Stavanger Aftenblad 6. april 2024.