KRM

Venneforeninger

Museum Stavanger har flere venneforeninger:

Stavanger museums venner
Foreningen Stavanger museums venner ble stiftet 8. mars 1993, samtidig med at Stavanger museum ble omdannet til en stiftelse. Foreningen er en direkte fortsettelse av Stavanger museums medlemsforening, stiftet 8.mars 1877. Venneforeningen har til formål å støtte museets virksomhet. Venneforeningen arrangerer jevnlige medlemsarrangementer.

Venneforeningen Stavanger kunstmuseum
Venneforeningen Stavanger kunstmuseum er knyttet til Stavanger kunstmuseum for å styrke interessen for kunst og bidra aktivt til kunstmuseets arbeid. Venneforeningen støtte museets virksomhet ved å gi økonomisk støtte til innkjøp av kunst til samlingene, yte museet annen støtte og fremme forslag om og selv foreslå aktiviteter som kan stimulere bruken og interessen for museet.

Venneforeningen for Norsk grafisk museum
Venneforeningen for Norsk grafisk museum er et forum for alle med interesse for grafisk historie, industri og kultur. Foreningen arbeider for å bevare kunnskap om grafisk produksjon og kultur for å sikre at gjenstander blir tatt vare på og verdsatt. Samtidig jobber foreningen for å gi publikum en bedre forståelse av trykkefriheten og ytringsfriheten knyttet opp mot den grafiske evne til produksjon av publikasjoner.