KRM

Om MUST

Museum Stavanger ( MUST) er en unik kombinasjon av museer. MUST er ett av få museer i Norge som dekker så varierte fagområder som natur-, kultur - og kunsthistorie, samt sjøfart og industri.

De fleste museene ligger i og nær sentrum av Stavanger sentrum. Stavanger museum i Muségaten rommer Norsk barnemuseum, naturhistoriske og byhistoriske utstillinger. Stavanger maritime museum i Vågen og IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum i gamle Stavanger forteller ulike sider av byens spennende historie. Ved Mosvannet ligger Stavanger kunstmuseum som har faste samlinger av store norske kunstnere som Lars Hertervig og Kitty Kielland i tillegg til skiftende utstillinger med nasjonal og internasjonal samtidskunst . På rekke og rad langs Eiganesveien ligger tre praktbygninger som er sommeråpne museer; villaen Breidablikk, lystgården og kongeboligen Ledaal og det spennende og helt spesielle Holmeegenes.

Norges eneste bevarte middelalderkloster Utstein kloster er også en del av Museum Stavanger og dette museet ligger på Mosterøy, ca. 30 minutters biltur fra Stavanger.

Stavanger skolemuseum ligger i Hillevåg og Revtangen ornitologiske stasjon er lokalisert på Revtangen i Klepp kommune. De kan besøkes på åpne dager og etter avtale.

MUST forvalter 127 000 kunst, kultur og naturhistoriske gjenstander og 64 000 fotografier. Utvalg av disse kan man oppleve i spennende utstillinger og arrangementer i MUST sine elleve museer. Flere av disse er lokalisert i kulturhistoriske bygg og parker. Museet forvalter også to flytende fartøyer, Wyvern og Anna af Sand, samt Revtangen ornitologiske stasjon. I tillegg administrerer museet Ringmerkingssentralen, som organiserer all vitenskapelig ringmerking i Norge. MUST har et fagbibliotek for interne og eksterne brukere.

I løpet av året tilbyr museene over 400 arrangementer. Hver høst arrangeres Museumsnatt i samarbeid med Arkeologisk museum.

MUST legger vekt på tverrfaglig samarbeid og nyskapende formidling. Flere av museets formidlingsprosjekter har vunnet nasjonale priser.

Museet er et av fem regionmuseer i Rogaland. Museet er organisert i fire fagavdelinger og en avdeling for fellestjenester som er eid av Stavanger kommune (53%) og Rogaland fylkeskommune (47%).

MUST mener at mangfold er en styrke. MUST sine museer er åpne for alle mennesker og vi godtar ikke rasisme eller diskriminering av noe slag. Det er museets ansvar å jobbe for et større mangfold både i driften, i samlingene våre og ellers i de historiene vi forteller.

Museet følger retningslinjene for den nasjonale museumspolitikken, nedfelt i ulike sentrale styringsdokumenter. Museet støtter seg også på ICOMS etiske regelverk om museenes samfunnsrolle.

MUST støtter:


MUSTs administrerende direktør er Siri Aavitsland.


MUSTs styre:

Sverre Uhlving, styreleder, Stavanger kommune
Elin Schanche, nestleder, Rogaland fylkeskommune
Ingeborg Sanner, Stavanger kommune
Arnt Heikki Steinbakk, Stavanger kommune
Charlotte Sørås, Rogaland fylkeskommune
Trond Lie, Stiftelsen Stavanger museum
Christian Buch Hansen, Stiftelsen Rogaland kunstmuseum
Mette Tveit, Museum Stavanger
Petter Larikka, Museum Stavanger

MUSTs vedtekter


MUSTs planer:

Strategi 2022-2025

Strategiplan for bygg og anlegg 2014 - 2025

Plan for samlingsforvaltning 2016 - 2021

Plan for formidling 2021 - 2025

Plan for forskning og utvikling 2018 - 2022

Kommunikasjonsstrategi 2021 - 2023

Katastrofeplan (unntatt offentlighet)

Sikringsplan (unntatt offentlighet)