Om MUST

Museum Stavanger ( MUST) er en unik kombinasjon av museer. MUST er det eneste museet i Norge som dekker så varierte fagområder som natur-, kultur - og kunsthistorie, samt sjøfart og industri.

MUST forvalter 127 000 kunst, kultur og naturhistoriske gjenstander og 64 000 fotografier. Utvalg av disse kan man oppleve i spennende utstillinger og arrangementer i MUST sine elleve museer. Flere av disse er lokalisert i kulturhistoriske bygg og parker. Museet forvalter også to flytende fartøyer, Wyvern og Anna af Sand, samt Revtangen ornitologiske stasjon. I tillegg administrerer museet Ringmerkingssentralen, som organiserer all vitenskapelig ringmerking i Norge. MUST har et fagbibliotek for interne og eksterne brukere.

I og nær sentrum av Stavanger ligger de fleste av museene. Stavanger museum rommer Norsk barnemuseum, naturhistoriske og byhistoriske utstillinger, Stavanger maritime museum og Norsk hermetikkmuseum i gamle Stavanger. Ved Mosvannet ligger Stavanger kunstmuseum og i Hillevåg, Stavanger skolemuseum. Villaen Breidablikk, samt lystgården og kongeboligen Ledaal ligger på Egenes. Revtangen ornitologiske stasjon er lokalisert på Revtangen i Klepp kommune, og Norges eneste stående middelalderkloster Utstein kloster på Mosterøy ved Rennesøy.

I løpet av året tilbyr museene over 400 arrangementer. Hver høst arrangeres Museumsnatt i samarbeid med Arkeologisk museum.

MUST legger vekt på tverrfaglig samarbeid og nyskapende formidling. Flere av museets formidlingsprosjekter har vunnet nasjonale priser.

Museet er et av fem regionmuseer i Rogaland. Museet er organisert i fire fagavdelinger og en avdeling for fellestjenester som er eid av Stavanger kommune (53%) og Rogaland fylkeskommune (47%).

MUST mener at mangfold er en styrke. MUST sine museer er åpne for alle mennesker og vi godtar ikke rasisme eller diskriminering av noe slag. Det er museets ansvar å jobbe for et større mangfold både i driften, i samlingene våre og ellers i de historiene vi forteller.

Museet følger retningslinjene for den nasjonale museumspolitikken, nedfelt i ulike sentrale styringsdokumenter. Museet støtter seg også på ICOMS etiske regelverk om museenes samfunnsrolle.

MUST sin
administrerende direktør er Siri Aavitsland.


Styret til MUST:

Sverre Uhlving (leder)
Elin Schanche (nestleder)
Bjarne Kvadsheim
Ingeborg Sanner
Erling Nordgård
Christian Buch Hansen
Trond Lie
Mette Tveit
Vibece Salthe


MUST sine planer:

Strategi 2018 - 2025

Strategiplan for bygg og anlegg 2014 - 2025

Plan for samlingsforvaltning 2016 - 2021

Plan for formidling 2021 - 2025

Plan for forskning og utvikling 2018 - 2022

Kommunikasjonsstrategi 2021 - 2023

Katastrofeplan (unntatt offentlighet)

Sikringsplan (unntatt offentlighet)