acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Bruk biblioteket

Museum Stavangers bibliotek i Muségata 16 er et forskningsbibliotek for ansatte ved museet. Biblioteket ble grunnlagt i 1877 og har en samling på ca 75 000 bøker og tidsskrifter.

Biblioteket har spesiallitteratur innen museets fagområder, med hovedgruppene:

  • Naturvitenskap, spesialområde ornitologi (fugler) og entomologi (insekter)
  • Kunst- og kulturhistorie
  • Lokalhistorie
  • Industrihistorie, særlig innen sjøfart, grafisk industri og hermetikkindustri
  • Samfunnsvitenskap
  • Museumsvesen

En stor del av boksamlingen har museet fått inn via gaver og bytteavtaler med vitenskapelige institusjoner fra hele verden.

Biblioteket-Bulletin-of-the-American-Mus
Foto: Mathies Ekelund Erlandsen