KRM

Databaser

Aktuelle databaser for våre fagområder.

Oria - Søk i katalogen vår og andre norske fag- og forskningsbiblioteks ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, master- og doktoravhandlinger, filmer og elektroniske ressurser m.m.

Nettbiblioteket - (tidl. Bokhylla). Database som pr 1.7. 2021 gir tilgang til ca 570.000 digitaliserte norske og utenlandske aviser, bøker, bilder, tidsskrift, kart, brev og manuskripter, musikk, noter, musikkmanuskripter og plakater. Noe begrenset tilgang til materiale utgitt etter år 2000.

Google Scholar - Søkemotor for akademisk litteratur.

Norart - Database som pr 10.9.2020 gir tilgang til ca 650.000 referanser til artikler fra ca. 380 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker.

Jstor - Tverrfaglig database med artikler fra en rekke internasjonale tidsskrifter (3-5 siste år er ikke tilgjengelig). Opprett konto og få tilgang til å lese 3 artikler gratis hver 14. dag. MUST har fra og med 2021 abonnement på delbasen Museum og ansatte har tilgang via IP-adresse.

Digitalt museum - Søk etter gjenstander og fotografier i norske museer og arkiver.

Europeana - Søk i samlinger ved europeiske arkiv, bibliotek og museum.

Digitalarkivet - Søk i folketellinger og kirkebøker etter personer og eiendommer.

Statistisk sentralbyrå, historisk statistikk - Alle eldre utgivelser 1828-2000. Du kan velge inngang etter emne eller etter serie. Norske folke- og boligtellinger (1769-2011).

AVISER

Historiske, norske aviser på nett - Nasjonalbiblioteket gir tilgang til millioner av norske avissider fra 1760-tallet og fram til i dag. Tilgang for alle til eldre aviser som er falt i det fri og enkelte lokalaviser. Nyere aviser kun tilgjengelig i bibliotekets lokaler. (Kontakt personalet for pålogging.) Stavanger Aftenblad er for eksempel tilgjengelig 2.1.1894 og fram til ca 1 uke tilbake.

LEKSIKON OG ORDBØKER

Store norske leksikon

NAOB - Det Norske akademis ordbok

Norsk biografisk leksikon

KUNSTFAGLIGE DATABASER

Norsk kunstnerleksikon - Digital versjon av papirutgaven, utgitt 1982-86. Vitenskapelig leksikon over norske bildende kunstnere, arkitekter og kunsthåndverkere.

Norsk kunsthistorisk bibliografi - Referanser til bøker og artikler om norsk kunst, kunstteori, kunstindustri og boligarkitektur.

BHA: Bibliography of the History of Art - Referanser til litteratur om bildekunst publisert mellom 1975 og 2007.