Venneforeninger

Stavanger museums venner
Foreningen Stavanger museums venner ble stiftet 8. mars 1993, samtidig med at Stavanger museum ble omdannet til en stiftelse. Foreningen er en direkte fortsettelse av Stavanger museums medlemsforening, stiftet 8.mars 1877. Venneforeningen har til formål å støtte museets virksomhet. Venneforeningen arrangerer jevnlige medlemsarrangementer.

Den kombinerede indretnings venner
Den kombinerede indretnings venner jobber med å ta vare på medisin- og sykepleiehistorien. Foreningen fungerer som rådgivende instans for Stavanger museum og bistår med faglig kunnskap i registrerings- og utstillingsarbeid. Navnet er hentet fra en kjent sosial institusjon i Stavanger som ble etablert i 1845 der straffedømte og fattige syke var integrert i samme bygningsanlegg. Institusjonen ble nedlagt i 1897 blant annet etter sterkt initiativ fra Alexander Kielland.


Venneforeningen Stavanger kunstmuseum
Venneforeningen Stavanger kunstmuseum er knyttet til Stavanger kunstmuseum for å styrke interessen for kunst og bidra aktivt til kunstmuseets arbeid. Venneforeningen støtte museets virksomhet ved å gi økonomisk støtte til innkjøp av kunst til samlingene, yte museet annen støtte og fremme forslag om og selv foreslå aktiviteter som kan stimulere bruken og interessen for museet.

Venneforeningen for Norsk grafisk museum
Venneforeningen for Norsk grafisk museum er et forum for alle med interesse for grafisk historie, industri og kultur. Foreningen arbeider for å bevare kunnskap om grafisk produksjon og kultur for å sikre at gjenstander blir tatt vare på og verdsatt. Samtidig jobber foreningen for å gi publikum en bedre forståelse av trykkefriheten og ytringsfriheten knyttet opp mot den grafiske evne til produksjon av publikasjoner.