KRM

Et oppkomme av opplysninger om norsk hermetikkindustri

Opplysninger om alle norske hermetikkfabrikker er samlet i en autoritetsliste som er publisert i Kulturnav

Gjennom mange år har historikeren John Gunnar Johnsen arbeidet med temaet hermetikk og hermetikkindustri. Dette arbeidet har resultert i en nasjonal oversikt som omfatter 836 norske hermetikkfabrikker. Denne listen har Norsk hermetikkmuseum fått tilgang på, og har i samarbeid med KulturIT gjort den om til en database og et oppslagsverk over alle norske hermetikkfabrikker siden 1841.

Oversikten er et fantastisk oppslagsverk som omfatter hele 836 hermetikkfabrikker i Norge.

Målet er å samle mest mulig informasjon om den norske hermetikkindustrien i listen, slik at denne viktige industrihistorien blir godt dokumentert i alle deler av landet.

Den kan brukes til registrering av gjenstander knyttet til hermetikkfabrikker ved museer og andre kulturinstitusjoner, eller som oppslagsverk over den norske hermetikkindustrien.

Foto: Arbeidere ved Trondhjems Preserving Co AS, 1941. Alf Schrøder/ Sverresborg folkemuseum

Utsikt fra Petrikirken Nordkronen og Strømsteinen. Ukjent fotograf/ Stavanger byarkiv