KRM

Den norske ringmerkingssentralen

200.000-250.000 ville fugler ringmerkes i Norge hvert år

All vitenskapelig ringmerking i Norge organiseres av Ringmerkingssentralen ved Museum Stavanger. Siden starten i 1914 har ca. 9 millioner fugler blitt ringmerket. Vi har pr. i dag drøyt 8 mill. poster i vår ringmerkingsdatabase, noen som inkluderer både merkingsdata og kontroll- og gjenfunnsdata, og innbefatter også utenlandsmerkede fugler som er gjenfunnet i Norge. Årlig ringmerkes det 200 - 250.000 ville fugler i Norge. Resultatene av ringmerkingen forteller oss hvor våre hekkefugler har sine trekkveier, viktige rasteplasser og overvintringsområder. Gjennom fangst og ringmerking får vi kunnskap om andelen ungfugler og voksne i bestanden, og dermed kan vi si noe om hvordan hekkesesongen har vært.

Når merkede fugler blir gjenfunnet, kan vi beregne levealder og innhente kunnskap om viktige dødsårsaker. Alt dette er kunnskap som er helt nødvendig for å forvalte fuglebestandene på en god måte.

HER FINNER DU MER INFORMASJON OM GJENFUNN REGISTRERT I NORSK RINGMERKINGSSENTRAL