KRM

Et kjærlig blikk på Utstein kloster

Ny byningsantikvarisk tilstandsrapport om Utstein kloster foreligger

I forbindelse med at Museum Stavanger har overtatt ansvar for middelalderklosteret Utstein på Rennesøy, er det gjort et stort arbeid for å kartlegge klosterets tilstand og planlegge framtidig drift.

Bygningsantikvar Mathies Ekelund Erlandsen ved kulturhistorisk avdeling har derfor utarbeidet en omfattende tilstandsrapport. Målsetningen er i første rekke å dokumentere klosterets bygningshistorie - inkludert nyere tids restaurering og bruk - og å avdekke eventuelle skader som krever umiddelbare nødvendige tiltak.

Rapporten tar utgangspunkt i klosterkompleksets historie og beskriver detaljert de fire hoveddelene: Nordfløyen med kirken og tårnet, sørfløyen med bl.a. refektoriet, østfløyen med sakristi, bibliotek og rekonstruert 1700-talls leilighet, og den gjenoppførte vestfløyen. Også klostergården, abbedens hus og munkebrønnen er tatt med.

Planen inneholder også en omfattende redegjørelse for vedlikeholdsbehov og forslag til mulige framtidige restaureringstiltak for det som er et av Norges vakreste og best bevarte middelalderklostre.


Portal-Utstein.jpg#asset:941

Portal Utstein kloster.