KRM

Ferjene forsvinner

Nye reisevaner blir forskningsprosjekt

Marie-Theres Fojuth, historiker og førstekonservator ved Stavanger maritime museum, blir postdoktor i det nasjonale forskningsprosjektet «Locative Technologies and the Human Sense of Place: A History of Spatial Literacy, 1800-2020». Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsrådet og inkluderer forskere ved Universitet i Stavanger og Universitetet i Oslo.

Landskapet opplevd fra bilen

Fojuth skal forske på bilisten i det vestnorske fjordlandskapet, og hva som skjer med regionens maritime kulturarv når Vestlandet er i ferd med å bli «ferjefritt». Med E 39 som case vil Fojuth studere den mangfoldige relasjonen mellom menneskets stedsans, infrastrukturutbygging og lokaliseringsteknologier. På hvilken måte har landskapet blitt lest ut fra et automobilt perspektiv og med hjelp av ulike teknologier, og hva har denne lesingen hatt å si for reisevaner og samferdsels-visjoner?

Sjøveien forsvinner

Med dette ønsker Fojuth å finne svar på hvorfor sjøveien forsvinner fra dagliglivet – og hvordan vi fortsatt forholder oss til havet, selv om vi beveger oss på land. Slik vil postdoc-prosjektet bidrar til en dypere forståelse av Norges maritime historie fra 1900 og fram til i dag. Målet er å produsere samfunnsaktuell forskning i en brytningstid, der samferdselsmønstre endrer seg og lokaliseringsteknologier blir stadig mer avanserte. Forskningen vil være et bidrag fra humaniora til pågående debatter om et ferjefritt Vestland, digitalisering og bærekraftig mobilitet. KVITSØYKRYSSET-binary-1749239-1228849.png#asset:9675

Ferjelandet

Postdoc-prosjektet vil omfatte tre konkrete case-studier. Den første handler om ulike teknologier som har blitt brukt og brukes for å «rekke fergo», og hva som skjer i møte mellom bilisten og ferjen. Den andre handler om «ferjelandet» som et turistisk landskap, og bilturisten med god tid. Den tredje studien skal analysere hvordan museer kan forvalte og formidle mobilitet som en del av vår tids immaterielle kulturarv