KRM

Forskning i Museum Stavanger

Museum Stavanger er en flerfaglig kunnskapsinstitusjon med lang historie

Museum Stavanger har fire fagavdelinger: Avdeling for kulturhistorie, sjøfart og industri, avdeling for naturhistorie, avdeling for kunst, og avdeling for bygg og samlingsforvaltning.

Alle avdelingene har ansatte med forskningserfaring og kompetanse. Museet har også kompetanse innenfor en rekke spesialiserte fagområder som marinarkeologi, ringmerking, antikvarisk bygningsvern og møbelkonservering.

De viktigste publiseringskanalene er Museum Stavangers årbok, kataloger knyttet til ulike utstillinger. og i ulike fagfellevurderte publikasjoner. I tillegg forsker og formidler museets ansatte gjennom faglige nettverk og i publikumsarrangement.

Det rikholdige fagbiblioteket i Stavanger museum er en viktig støtte for museets vitenskapelige virksomhet.