acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Forskning i Museum Stavanger

Museum Stavanger er en flerfaglig kunnskapsinstitusjon med lang historie

Museum Stavanger har fire fagavdelinger: Avdeling for kulturhistorie, Avdeling for sjøfart og industri, Avdeling for naturhistorie og Avdeling for kunst. Alle avdelingene har ansatte med forskningskompetanse. Museet har også kompetanse innenfor spesialiserte fagområder som marinarkeologi, bygningsvern, møbelkonservering og taksidermi (utstopping av fugler og dyr).

De viktigste publiseringskanalene er Museum Stavangers årbok og kataloger knyttet til ulike utstillinger. I tillegg forsker, formidler og publiserer museets ansatte gjennom ulike faglige nettverk og tverrfaglige prosjekt.

Det rikholdige fagbiblioteket i Stavanger Museum er en viktig støtte for museets vitenskapelige virksomhet.