KRM

Forskningsartikkel om samlingsforvaltning publisert i Museum International

Bruken av fellesmagasiner i norske museer har vist seg å være ressurssparende, samtidig sørger magasinene for at kulturarvsmaterialet blir forsvarlig ivaretatt.

Artikkelen er skrevet av samlingsforvalter Belén Navazo Hourcade ved avdeling for Bygg og samlingsforvaltning i MUST. Den viser hvordan Rogaland fellesmagasin gjennom innovativ og effektiv ressursbruk, innsamlingsledelse og lagring har utviklet seg fra å bære preg av å være et depot, til et mye mer funksjonelt magasin.

Artikkelen formidler også arbeidet som Samlingsteam Rogaland (SamRog) har utført i det som er et av landets største felles museumsmagasin. SamRog bistår regionens museer med katalogisering, digitalisering, lagring og bevaring, og med å etablere beste praksis innen innsamling og lagringsstyring.

Artikkelen er utgitt i Museum International, vol. 73, 2021, Issue 1-2: Museum Collection Storage: Managing Museum Storage in Rogaland (Norway): Museum International: Vol 73, No 1-2 (tandfonline.com)

Om Belén Navazo Hourcade

Belén Navazo Hourcade har en Bachelor i kunsthistorie (2004), samt to mastergrader i Museografi og utstillinger (2006) og i Museumshistorie og Historisk- og kunstneriskarv (2011) fra Complutense Universitet i Madrid. Hun har siden 2006 arbeidet med utstillingskoordinering, forvalting og montering. I 2009- 2010 ledet hun teamet for håndtering av gjenstander på Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, i Madrid. I 2014 begynte hun å jobbe med Samlingsteamet Rogaland inntil 2019, da ble ansatt av Museum Stavanger (MUST).