KRM

Hermetikkmuseet har bidratt til temaplan for hermetikkbygg i Stavanger

Planen vil bidra til vern av de resterende hermetikkfabrikkene i Stavanger

Byantikvaren i Stavanger kommune har ledet arbeidet med vern av hermetikkbygg og tilknyttede næringer, og Norsk Hermetikkmuseum har vært en av flere aktører som har bidratt i planen.

Planarbeidet startet med en kartlegging av de resterende bygningene etter hermetikkindustrien i Stavanger. Målet er å sikre spor etter hermetikkindustrien og tilknyttede virksomheter for fremtiden.

Bildene viser bygninger tilknyttet lokal hermetikkindustri som er ombygd til ny bruk. Oransjeriet var tidligere flere bygninger i bruk for hermetikkproduksjon, bla for fabrikken Norrig. Hermetikkfagskolen og - laboratoriet var sentrale institusjoner som nå tas i bruk til boliger og andre formål. Foto: Erik Rønning Bergsagel - MUST/Norsk hermetikkmuseum.