KRM

Hubro og kraftlinjer i ytre Hordaland

Prosjekt for bedre kunnskap, målretta tiltak og økt overleving av hubro

Prosjektet er i regi av Fylkesmannen i Hordaland og er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hordaland, Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU), Ecofact AS, BKK nett AS, Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland og Museum Stavanger. Studieområdet er kommunene Øygarden, Fjell og Sund. Prosjektet har som målsetning å være tverrfaglig bergingsaksjon for hubro i ytre Hordaland. Hubroen er spesielt utsatt for å bli drept ved strømgjennomgang, som følge av at de bruker strømstolper til kraftlinjene som utkikkspunkt under jakt. Prosjektet skal gi kunnskap om hvordan hubro bruker areal i nærheten av kraftlinjer i sitt leveområde. Og kunnskapen som tilveiebringes via satelitt-telemetridata, fra satelittsendere montert på voksne hubroer, skal danne grunnlag for hvilke mastekonstruksjoner som det vil være fornuftig å gjøre tiltak på, for å redusere dødeligheten hos arten.