KRM

«Ikke bare kanoner, men også avisrotasjoner»

Produksjon av trykkpresser ved Kongsberg Våpenfabrikk

«Ringe er magten i det bly som blev til kugler, i sammenligning med den i det bly, der blev til skrift», skrev den danske litteraturkritikeren Georg Brandes. Mange andre koblinger er også gjort mellom våpen, krig og trykkekunst gjennom historien. Disse får dobbel bunn når man i tillegg får vite at settemaskin-fabrikker produserte maskingevær under andre verdenskrig, og at Kongsberg Våpenfabrikk i perioden 1951 til 1967 produserte trykkpresser til trykkerier i Norden.

Trykkpresseproduksjonen ved Kongsberg Våpenfabrikk var en del av norsk politikk og storpolitikk i etterkrigstiden. Landet skulle gjenreises, man skulle få fart på industrien igjen, og folket skulle i arbeid. Norge ble med i Nato, og begynte etter hvert å produsere våpen for organisasjonens medlemsland. Sammen med svenske pådrivere arbeidet våpenfabrikken for å få i gang produksjon av avistrykkpresser. Det ble gjort store investeringer i lokaler og utstyr som kunne brukes til å produsere både våpen og trykkpresser. Kongsberg Våpenfabrikk hadde ambisjoner om å produsere trykkpresser til hele det nordiske markedet, og optimismen var stor.

Til tross for investeringer og ambisjoner kom Kongsberg Våpenfabrikk aldri helt inn i dette markedet. Salgsarbeidet lyktes ikke. Norske aviser spesielt kjøpte brukte presser, eller nye presser fra kjente fabrikker i utlandet. Samtidig fikk offset-teknikken gjennombrudd i Norge. Dette og andre sammenfallende årsaker førte til at produksjonen ble avsluttet. Etter et intermesso prøvde Kongsberg Våpenfabrikk seg på produksjon av datautstyr til grafisk bransje. Men heller ikke dette lyktes, og deres engasjement inn mot denne bransjen var forbi.

Forsker: May Tove Nyrud, faglig ansvarlig ved IDDIS – Norsk grafisk museum

Eksterne linker:

www.idunn.no/heimen/2020/02/ikke_bare_kanoner_men_ogsaa_avisrotasjoner_produksjon_av

Kontaktinformasjon: may.tove.nyrud@museumstavanger.no

Bilder og kreditering:

Den første avisrotasjonen levert fra Kongsberg Våpenfabrikk, til Morgenbladet og Nationens trykkeri (1958). Foto: Statsarkivet i Kongsberg, fra produktkatalogen Kongsberg/Wifag Rotasjonspresser [1961]