KRM

Invaderende sjøpung oppdaget i Norge

Fryktet fremmed marin art funnet i Engøysundet for første gang i oktober 2020.

Kolonisjøpungen Didemnum vexillum hører opprinnelig hjemme i Japan, men den har etter hvert spredt seg over store deler av kloden. I dag finnes den både på øst- og vestkysten av Nord-Amerika, New Zealand og i Europa. Den gror på alt av harde overflater og er til stor skade for det lokale dyrelivet, men også for havbruksnæringen, som i skjell- og fiskeoppdrett.

Det ble umiddelbart startet et overvåkings- og kartleggingsprosjekt da sjøpungen ble oppdaget her i Stavanger. Dette prosjektet er et samarbeid mellom havforskningsinstituttet i Bergen, Museum Stavanger og Stavanger Dykkeklubb. Hensikten med prosjektet er å samle data om arten i norske farvann slik at en kan stå best mulig rustet til å begrense spredning av denne arten.

Fakta om Didemnum vexillum:

- Kommer opprinnelig fra Japan.

- Finnes i tillegg til i Asia nå i Europa, på New Zealand og Øst- og Vestkysten av USA.

- I enkelte områder i Nederland dekker D. vexillum 95 % av bunnen.

- Kan få enorme økonomiske konsekvenser for havbruksnæringen der den etablerer seg.

- Første gang oppdaget i Norge i Engøysundet oktober 2020.

- Har sexuell og asexuell formering. Ved asexuell formering klones den og fragmenter kan løsne og drive av gårde for å danne nye kolonier.

- Skiller ut syre og er giftig, så ingenting utenom D. vexillum vokser på D. vexillum.

- Larven lever pelagisk i bare noen timer. Den lander, fester seg og spiser så sin egen hjerne og også synsorganene.

- Tåler vanntemperatur fra 2 til 24 grader.

- Lever fra 0-til 80 meters dyp.

- Størrelsen på en koloni kan 11-dobles på 15 dager når forholdene er gode.

- Kan krympe på vinteren når det er lite mat.

- Endrer den marine balansen i områder der den vokser.

- Gror på det meste.

- Er kommet for å bli.

Eksterne linker:

Prosjektside for rapportering fra sportsdykkere: https://sites.google.com/view/prosjekthavnespy/prosjekt-havnespy?fbclid=IwAR3DKt4Xdwh77dP6CVn9I-XB-KsKfiT4qMFH9jtbGsen8sq-t3iD3Bfsp5I

Foto

Foto: En koloni har etablert seg på en rørledning som går mellom Engøy og Sølyst. Foto: Rudolf Svensen/MUST

Foto på toppen av artikkelen: Koloniene kan observeres fra overflaten langs nordsiden av Sølyst. Her foregår kartlegging med vannkikert fra gummibåt. Foto: Rudolf Svensen/MUST