Kirkekunsten fra 1600-tallet – hvem står bak?

Pågående forskning om 1600-tallets håndverkstradisjon

I forbindelse med restaureringen av Stavanger domkirke fram mot byjubileet i 2025, blir også prekestolen og minnetavlene i Stavanger domkirke rengjort og konservert. Prosjektet ledes av konserveringsavdelingen ved Arkeologisk museum – Universitetet i Stavanger.

MUST deltar i det tverrfaglige samarbeidsprosjektet med undersøkelser av billedhoggingen. En av metodene er å sammenlikne merker etter verktøy på ulike gjenstander, for å se om de er laget ved samme verksted. Denne konkrete innfallsvinkelen kombineres også med nylesing av 1600-talles skriftlige kilder og undersøkelser av malingsteknikker og formspråk.

Arbeidet har ført til nye, kritiske spørsmål om hvem som lagde de praktfulle gjenstandene. Tidligere har man antatt at det var maleren Anders Smith som har skåret og malt barokkinteriørene, i tillegg til andre møbler og kirkekunst som finnes i norske kirker og museumssamlinger. Det viser seg nå at disse opplysningene mangler dokumentasjon, og til dels er feil. Det er god grunn til å anta at den nederlandske billedhoggeren Peiter kan ha laget mange av gjenstandene.

Målet for det videre arbeidet er dermed er å framskaffe og formidle ny kunnskap om denne spennende håndverkstradisjonen, og om hvem som stod bak.

Prosjektet er imidlertid ikke ferdigstilt og foreløpige funn må verifiseres ved ytterligere tekniske undersøkelser og kildesøk. Det pågående arbeidet skal også formidles i publikumsarrangement, undervisning og i forskningsartikler.

Foto: Detaljer fra minnetavlen over familien Godsen som er til konservering ved Arkeologisk museum. (Anne Tove Austbø)