KRM

Kunsten i Domkirken fra 1600-tallet – hvem står bak?

Nye funn gjør at historien om hvem som står bak kirkekunsten i Domkirken trolig må skrives om.

I forbindelse med restaureringen av Stavanger domkirke fram mot byjubileet i 2025, blir også prekestolen og minnetavlene i Stavanger domkirke rengjort og konservert. Prosjektet ledes av konserveringsavdelingen ved Arkeologisk museum – Universitetet i Stavanger.

MUST deltar i det tverrfaglige samarbeidsprosjektet med undersøkelser av billedhoggingen. En av metodene er å sammenlikne merker etter verktøy på ulike gjenstander, for å se om de er laget ved samme verksted. Denne konkrete innfallsvinkelen kombineres også med nylesing av 1600-talles skriftlige kilder og undersøkelser av malingsteknikker og formspråk.

Arbeidet har ført til nye, kritiske spørsmål om hvem som lagde de praktfulle gjenstandene. Tidligere har man antatt at det var maleren Anders Smith som har skåret og malt barokkinteriørene, i tillegg til andre møbler og kirkekunst som finnes i norske kirker og museumssamlinger. Det viser seg nå at disse opplysningene mangler dokumentasjon, og til dels er feil. Forskerne mener nå de kan slå fast at den nederlandske billedhoggeren Peiter kan ha laget mange av gjenstandene.

Hvem som har malt prekestolen og epitafiene i Domkrigen, jobber malerikonservatorer på Arkeologisk museum videre for å kunne slå fast, som en del av dette prosjektet.

Målet for det videre arbeidet er dermed er å framskaffe og formidle ny kunnskap om denne spennende håndverkstradisjonen, og om hvem som sto bak.

Prosjektet er imidlertid ikke ferdigstilt og foreløpige funn må verifiseres ved ytterligere tekniske undersøkelser og kildesøk. Det pågående arbeidet skal også formidles i publikumsarrangement, undervisning og i forskningsartikler.

Forskningsprosjektet om kirkekunsten i Domkirken vekker oppmerksomhet og interesse, og formidles til et bredt publikum, blant annet med denne artikkelen i Stavanger Aftenblad, 14. februar 2022: https://www.aftenbladet.no/kul...

Faksimile, Stavanger Aftenblad 14.02.22
Fra reportasje i Stavanger Aftenblad 14. februar 2022

Foto: Detaljer fra minnetavlen over familien Godsen som er til konservering ved Arkeologisk museum. (Anne Tove Austbø)