KRM

Markedsføring i hermetikkindustrien før 1914

Den norske hermetikkindustrien drev en omfattende internasjonal merkevarebygging i årene før første verdenskrig. I dette prosjektet har fokuset vært på Stavanger Preserving Co. Og deres største merkevare «Crossed Fish»

Stavanger Preserving Co. introduserte røykte norske sardiner høsten 1879. I tiårene som fulgte ble de norske sardinene et populært produkt på verdensmarkedet, og profesjonell og variert markedsføring var en grunn til salgssuksessen.

I begynnelsen ble sardinene håndtert som en matvare blant mange ulike matvarer, og solgt via personlige nettverk. Etter hvert ble produktene markedsført profesjonelt som gjenkjennelige, personifiserte varemerker – et eksempel er «Crossed Fish». Endringen skjedde som en følge av samarbeid med firmaets agenter internasjonalt, investeringsvilje og åpenhet overfor nye idéer.

Artikkelen ble publisert i Norsk Museumstidsskrift nummer 1 2020.

https://www.idunn.no/norsk_mus...

Sammen med sine agenter utformet Stavanger Preserving Co. store internasjonale reklamekampanjer. Gjennom avisannonser, plakater, showcards, etiketter og reklameartikler bygget firmaet opp solide merkevarer internasjonalt.