KRM

Museets årbok 2019

Vi har gleden av å presentere Museum Stavangers årbok årgang 129, 2019

Bodil Wold Johnsens artikkel Okkupasjonsstyret i Stavanger markerer feiringen av 75-årsbubileet for frigjøringen av Norge etter andre verdenskrig. Artikkel skildrer starter med å skildre NS sin rolle i lokalpolitikken i Stavanger som bakgrunn for de kaotiske aprildagene 1940. Den følger utviklingen gjennom hele krigsperioden, fra innføringen av kommunalt kriseutvalg og nyordningen i Stavanger, fram til bystyret som ble valgt i 1937 ble gjeninnsatt i 1945. Dermed foreligger en mer komplett historieframstilling av denne viktige perioden i byen vår.

Årboken har også artikler som formilder prosjekter som pågår i MUST. Kaja Hagens artikkel De døde på veggen tar for seg epitafie-tradisjonen, med særlig vekt på minnetavlen etter Søverin Franssøn fra 1674. Sommeren 2020 åpnet en utstilling om denne vakre formen for kirkekunst på Stavanger Museum.

Artikkelen Blyinddækning af portaler og vinduesindfatninger på Utstein kloster er skrevet av Mathies Ekelund Erlandsen ved Museum Stavanger. Her beskrives metoden og retningslinjene som ble brukt i forbindelse med et pilotprosjekt for å bevare portaler og vindusinfatninger på Utstein mot nedbrytning av vannskader.

Artikkelen Første hekkefunn av pungmeis Remiz pendulinus i Norge, og artens forekomst i 30 års perioden etter første observasjon, av Geir Olav Toft gir et historisk tilbakeblikk på det første hekkefunnet i Norge av fuglearten pungmeis, som var på Jæren.

Rudolf Svensen ved Naturhistorisk avdeling gir en detaljert gjennomgang av 13 fiskearter, tilhørende familien kutlinger (Gobiidae), som kan finnes i Norge. Kutling-familien er en stor familie som inkluderer mange arter, og er et viktig ledd i de marine næringskjedene. Likevel er kutlinger lite kjent blant folk flest og utbredelsen til mange av artene lite undersøkt.

I artikkelen Byens ukjente liv av Mari Jokerud og Rakel Blaalid følger vi en artskartlegging av mose og lav på tær som vokser midt i Stavanger sentrum. Vi følger forfatternes jakt etter eksotiske epifytter fra Kongsgata til Hillevåg. Målet med kartleggingen var å sikre at rødlistede arter som lever i bymiljøer får overleve.

Redaksjonen for årboken har bestått av Anne Tove Austbø, Håvard Husebø og Vibece Salthe.

Alle medlemmer i Stavanger Museums venner mottar årboken, som koster kr 250 i utsalg. Den selges i museumsbutikkene til Stavanger Museum, Stavanger Kunstmuseum og Stavanger maritime museum.