KRM

Ny innsikt i losenes historie i andre verdenskrig

Pågående forskningsprosjekt om losenes arbeidssituasjon i det tyskokkuperte Norge

Forskningsprosjektet er en del av 300-årsjubileet for opprettelsen av et statlig losvesen i Norge og støttes av Norsk kulturråd. Jubileet for loshistorien skal også markeres med ulike arrangement og forskning som skal bidra til økt kunnskap om og oppmerksomhet rundt en viktig del av norsk maritim historie.

I artikkelen Losing i krigstid 1939-1945 undersøker Anne Tove Austbø losingen i krigsårene.

Losene som arbeidet for den norske hjemmeflåten ble satt i mange vanskelige dilemma. Mange ble presset til å lose for den tyske marinen og andre tyskkontrollerte skip. Samtidig skulle de også bidra til å holde i gang den norske kysttrafikken, slik at kystbefolkningen fikk leveranser av viktige leveranser av varer gjennom krigsårene.

Losene risikerte også at skipene som de arbeidet om bord på ble angrepet av allierte stryker. Mange kyststrekninger ble også farlige å navigere på grunn av minelegging til sjøs, mørklegging av sjømerkesystemet og andre krigstiltak.

Presset på losene var dermed stort, og mange omkom i krigsforlis. Likevel kom spørsmålet om kollaborasjon opp etter krigen. I ettertid har denne historien vært lite formidlet og forsket på. Artikkelen diskuterer også kildesituasjonen og ulike årsaker til at losenes krigshistorie ikke er bedre kjent.

Samarbeidspartnere: Forskningsdelen av Los2020-prosjektet er et samarbeid mellom Nettverk for fiskerihistorie og kystkultur, Jærmuseet, Bergens sjøfartsmuseum, Stavanger maritime museum, og Høgskulen i Volda.

Foto:

DS Austri som gikk i nattrute mellom Stavanger og Bergen, ble senket av allierte styrker 21.02.1945. Losen Leif Stapnes ble drept, i likhet med flere mannskapsmedlemmer, sivile passasjerer og krigsfanger. Foto: MUST/Stavanger maritime museum.