KRM

Revtangen Ornitologiske Stasjon

Registrering av 6000-12000 fugl i året

Revtangen Ornitologiske Stasjon ble etablert i 1937, og drives av Museum Stavanger, og er blant Nordens eldste fuglestasjoner. Virksomheten er konsentrert om ringmerking av spurvefugler i stasjonshagen og vadefugler på selve Revtangen. Her fanges og merkes 6-12.000 vadefugler og småfugler i året. Stasjonen er åpen for besøk fra skoleklasser og andre interesserte etter avtale.

Ønsker du å besøke Revtangen, ta kontakt på epost: formidling.natur(a)museumstavanger.no

Følg med på oppdateringer på Revtangen Ornitologiske Stasjon sin blogside!

Rekordår på Revtangen i 2008, Stavanger museum årbok 2008