KRM

Museum Stavangers årbok har lange tradisjoner

I Museum Stavangers årbok er det publisert fagartikler i 125 år

Stavanger Museum ble stiftet i 1877, og fra 1890 ble det publisert fagartikler sammen med årsberetningen. Denne tradisjonen har vedvart siden da. De årlige publikasjonene ble fram til 1899 kalt årsberetninger, fra 1900 het de årshefter, og fra 1945 har de blitt omtalt som årbøker.

Det store antallet utgivelser inneholder et mangfold av artikler innen arkeologi, kulturhistorie, kunsthistorie, naturhistorie og andre relevante fag for museets virksomhet.

Årboken videreføres som en viktig publiseringskanal for kunnskap om Stavangers og Rogalands historie og natur. Museets bibliotek har utarbeidet egne registre over alle artiklene, systematisert etter bla emne og forfatter.

Den 126. årgangen er under planlegging og vil bli lansert i september 2017.