KRM

Fototjenester

Flere av våre museer har samlinger av kulturhistoriske fotografier som det er mulig å kjøpe digitale filer av

Blant motivene du kan finne i våre kulturhistoriske fotosamlinger kan vi nevne bymotiver, eldre bygningsmiljøer i Rogaland, sjøfart, rederivirksomhet, skipsbygging, hermetikkindustri, skole og undervisning.

I tillegg finnes arkiver etter flere fotografer, både amatører og profesjonelle, f.eks. familien Kielland, K. K. Kleppe, Gudny Groth, Hakon Helland, Julie Lund, Steinkopf Wold, Jan Greve og Erling Søiland.

Kontakt museet på post@museumstavanger.no eller tlf. 51 84 27 00 for mer informasjon om emner og motiver i våre samlinger, samt bestilling og kjøp av våre fotografier.

Det må påregnes behandlingstid på bestilling av fototjenester.

Prisliste for fototjenester (PDF)


Enkelte av våre fotosamlinger er tilgjengelige og søkbare på Digitalt Museum (lenke)

Les mer om fotobevaringsarbeidet i Rogaland på Fotonettverk Rogaland sine nettsider.