KRM

Søk i samlingene

Les mer og søk i våre samlinger

Deler av museets samlinger av kulturhistoriske gjenstander, kulturhistoriske fotografier og kunstverk er publisert og søkbare på nettsiden Digitalt Museum.

Søk i Museum Stavanger sine publiserte objekter på Digitalt Museum.