KRM

Samlingsforvaltning i Museum Stavanger

Når du besøker et museum og ser alle de utstilte gjenstandene, har du noen gang lurt på hvordan de havnet der? Hvem har ansvaret for disse gjenstandene og hva går dette ansvaret ut på?

I museene kalles dette arbeidsområdet for samlingsforvaltning. Større museer har egne stillinger med ansatte som har hovedansvaret for bevaring og sikring av samlingene. Dette gjelder både for samlinger som oppbevares i magasin og for dem som vises fram i utstillinger. Museenes ansvar omfatter mange ulike typer gjenstander, arkiver, bygninger, fartøy med mer.

Alderen på museumssamlinger kan variere mye. De eldste museene i Europa kan spore sin historie tilbake til 1600- og 1700-tallet. I Norge ble mange viktige museer etablert på 1800-tallet. Blant dem var Stavanger Museum, som ble opprettet i 1877. Gjenstandene som ble samlet da dannet grunnlaget for dagens samlinger i Museum Stavanger, som nå har vokst seg mye større. Derfor har vi et stort ansvar for å sikre at alle gjenstandene har gode bevaringsforhold, og for å legge til rette for forskning og formidling.

Les mer om hvordan vi jobber med samlingsforvaltning (PDF)

Les vår samlingsforvaltningsplan (PDF)

Andre relevante veiledninger og litteratur om samlingsforvaltning finnes i ressursbanken samlingsnett.no.