KRM

Våre samlinger

MUST forvalter kunstverk, kulturhistoriske gjenstander og fotografier, arkivmateriale, historiske bygninger, seilende fartøyer, marinarkeologisk funnmateriale, biblioteksamling, ringmerkings-database og zoologiske preparater.

Alle våre museer har ulike typer samlinger og sammensetninger av disse.

Gå inn på hvert enkelt museum for å lese mer om dem:

Stavanger museum

Stavanger kunstmuseum

Norsk hermetikkmuseum

Stavanger maritime museum

Utstein kloster

Ledaal

Breidablikk

Stavanger skolemuseum

Norsk grafisk museum


Generelt om eierskap til samlingene
Museum Stavanger AS eier objekter ervervet f.o.m. 1. juli 2010, med unntak av innlån/deposita det er skrevet særlige avtaler om. Objekter ervervet av stiftelsene Stavanger Museum, Rogaland Kunstmuseum, Samling Halvdan Hafsten og Utstein kloster før konsolideringene, eies av de respektive stiftelsene, med unntak av innlån/deposita det er skrevet særlige avtaler om.