2019 sin fangst i Malaisetelt er sortert

Vi har nylig gjort oss ferdig med grovsorteringen av insektprøver fra prøvesesongen i 2019. Insekter er et enormt fagfelt, og man kommer ikke langt uten samarbeid med andre institusjoner. Blant årevingene (veps og bier) er det et stort antall artsrike familier av veldig små insekter som i praksis kun kan håndteres av eksperter. Disse sorterer vi ut og sender til så ulike destinasjoner som Trondheim og Kiev (Ukraina). Vitenskapsmuseet har et stort prosjekt på noen maurlignende brune og svarte veps av overfamilien Proctotrupoidea, og nylig fikk NINA et prosjekt på Ceraphronoidea. To artsrike grupper som det skal bli spennende å få bedre kunnskap om i Norge! Vi har sortert ut nesten 5000 individer til Vitenskapsmuseets «Proctonor II»-prosjekt, og denne uka gikk en forsendelse med ca. 9000 småveps til NINA, slik at de kan plukke ut materiale til sitt prosjekt. I Ukraina har vi funnet en ekspert som gjerne vil ta en titt på noen av de aller minste insektene vi har. Trichogrammatidae er knøttsmå veps, ofte brune i fargen og med røde øyne, mange av dem under 1 mm lange.

Her er noen eksempler på små veps fra malaisefellene våre:

Bilde1_Dryinidae.jpg#asset:11140

Bilde 1:

En Dryinidae, eller KLOVEPS på norsk, av underfamilien Anteoninae. Disse er parasitter på sikader.

Bilde2_Torymidae_Brusand_20190531_beh150.jpg#asset:11141

Bilde 2:

En hunn av slekten Torymus, familien Toryminae. Toryminae kjennetegnes bl.a. ved hunnens veldig lange eggleggingsrør, som den bruker til å legge egg på insekter som danner galler i vegetasjonen. Disse har derfor vært brukt med suksess i biologisk bekjemping av skadegjørende insekter i jordbruket.

Bilde3_Pteromalidae.jpg#asset:11142

Bilde 3:

Mange småveps er metallisk grønne eller blåskimrende. Denne hører til den artsrike familien Pteromalidae, som ofte snylter på fluer men også noen ganger på andre insekter.

Bilde4_Eurytomidae_Tetramesa.jpg#asset:11143

Bilde 4:

En hann av slekten Tetramesa, underfamilien Eurytomidae. Disse har larver som lever i galler i plantestengler. Noen av dem kan gjøre betydelig skade på jordbruksavlinger, mens andre brukes i biologisk kontroll av uønskede plantearter.