Vest-norsk billenytt

Det er en overskrift man ikke ser ofte. Ikke siden Konservator Helliesens* dager har kunnskapen om billefaunaen i Rogaland fått en tilsvarende dytt fremover.

Denne uka mottok insektprosjektet vårt, som vi har døpt «MUST Malaise», de siste tilbakemeldingene på et materiale av biller som ble innsamlet i prøvesesongen i 2019. Drøy 4300 biller ble samlet inn i de 11 fellene vi hadde ute i fjor, og dette materialet har vi vært så heldige at vi har fått Per Kristian Solevåg, en av landets fremste kapasiteter på biller, til å bestemme for oss. Den største overraskelsen var den sjeldne kortvingen Cyphea latiuscula, rødlistet i kategorien EN. Denne dukket opp i en av de to fellene som stod i naturreservatet på Vikaneset i Sauda. I denne flotte skogen fant vi også den sjeldne Calosoma inquisitor, en stor blåskimrende art som lever av sommerfugllarver og går under navnet «larvedreper». Denne var heller ikke kjent i fylket vårt fra før. Totalt ble det funnet 4 arter som aldri før var påvist på Vestlandet. I tillegg ble det funnet 4 som var nye for Rogaland, men kjent fra andre steder på Vestlandet. En felle fra Indraberget i Sola plukket også opp en par spesielle funn: snutebillen Euophryum confine er kun funnet innendørs i Norge, har den kanskje klart å etablere seg utendørs i milde Rogaland? I den samme fella var også bløtbillen Cantharis cryptica, som er kjent som en «rømling» fra hagesentre. Per Kristian har sagt seg villig til å bestemme også 2020-materialet fra «MUST Malaise», så det vil nok dukke opp flere nyheter i månedene som ligger foran oss!

Calosoma inquisitor fra Vikaneset i Sauda.


Calosoma inquisitor fra Vikaneset i Sauda.

Euophryum confine, en snutebille som normalt ikke finnes i norsk natur.

Bjørkebukk fra Kjetså i Setesdalen.

Kragesmeller fra Kjetså i Setesdalen.